ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 : กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานในนามภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ร่วมบริจาคเงิน 800,000 บาท เพื่อสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ

photo 1
photo 2
photo 1
photo 1
photo 2
photo 1
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววัน

FUJI STAYS WITH YOU

คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ด้วยข้าวสารญี่ปุ่น Fuji Hikari จำนวน 2,000 กิโลกรัม และน้ำดื่ม O3 จำนวน 4,800 ขวด มูลค่ารวม 256,000 บาท ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” โดยมีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ที่กำลังประสบกับความยากลำบากในครั้งนี้

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างกำลังใจ พร้อมก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 : รายการเรื่องเล่าเช้านี้

ฟูจิขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับความยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยอาหารกล่องปรุงสดใหม่พร้อมทานและน้ำดื่ม และเงินสดมูลค่า 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้”

ร่วมใจสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ – มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ร่วมบริจาคเงิน 250,000 บาท ให้กับมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบทุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างกำลังใจ และสนับสนุนให้การดำเนินงานของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

01
02
01
02
previous arrow
next arrow

FUJI STAYS WITH HEROES

ฟูจิขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยอาหารกล่องปรุงสดใหม่พร้อมทานและน้ำดื่ม ที่สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี,  โรงพยาบาลบางบัวทอง 2, โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางพลี

photo 2
photo 1
photo 2
photo 2
photo 1
photo 2
previous arrow
next arrow

ฟูจิขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการกู้วิกฤติครั้งนี้

FUJI STAYS WITH YOU

ฟูจิขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยน้ำดื่ม O3 จำนวนกว่า 4,000 ขวด โดยมีคุณสุรศักดิ์ ยังวิเศษสุข นายกปากพนังพุทธสมาคม พ้งไล้เกาะ 36 เป็นผู้รับมอบ ณ หมู่บ้านวิเศษสุข ปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 : 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานในนามภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย และเงินสดเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพและต่างจังหวัด ดังนี้

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จังหวัดกรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จังหวัดกรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัดกรุงเทพฯ
 • สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
 • สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
 • โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 5
photo 6
photo 7
photo 8
photo 9
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 5
photo 6
photo 7
photo 8
photo 9
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววัน

FUJI GIVES TO CHILDREN

ฟูจิบริจาคน้ำนมโค 100% มูลค่ากว่า 15,000 บาท ให้กับหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้อิ่มท้อง และมีสุขภาพที่แข็งแรง

photo 1
photo 2
photo 1
photo 1
photo 2
photo 1
previous arrow
next arrow