โคโค่ อิฉิบันยะ ร้านแกงกะหรี่ชื่อดังจากญี่ปุ่น
ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 40 ปี โดดเด่นด้านอาหารประเภทแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ที่มีความหลากหลายในรูปแบบการนำเสนออันสร้างสรรค์
และเป็นเอกลักษณ์ ผนวกกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพทำให้ได้รสชาติแกงกะหรี่ที่หอมอร่อย ความเป็นมืออาชีพในด้านการทำ
ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นของ “โคโค่ อิฉิบันยะ” ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ ความสำเร็จการันตี
ด้วยยอดขายกว่า 20,000 ล้านบาท จนถูกขนานนามว่าเป็น

ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 40 ปี โดดเด่นด้านอาหาร
ประเภทแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ที่มีความหลากหลายในรูปแบบ
การนำเสนออันสร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ ผนวกกับ
การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพทำให้ได้
รสชาติแกงกะหรี่ที่หอมอร่อย

ความเป็นมืออาชีพในด้านการทำข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นของ
“โคโค่ อิฉิบันยะ” ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ
ความสำเร็จการันตีด้วยยอดขายกว่า 20,000 ล้านบาท
จนถูกขนานนามว่าเป็น

“บ้านแกงกะหรี่แห่งญี่ปุ่น”
อีกทั้งยังเป็นร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ที่มีสาขามากที่สุดในโลก มีจำนวนทั้งสิ้น กว่า 1,200 สาขาทั่วโลก

ความพิเศษและจุดเด่นของ “โคโค่ อิฉิบันยะ” คือ “ความอร่อยที่เลือกได้”

โดยลูกค้าสามารถเลือกสรรข้าวแกงกะหรี่จานโปรดในแบบฉบับเฉพาะตัว ซึ่งเลือกได้ตั้งแต่ปริมาณข้าว ซอสแกงกะหรี่ที่เลือก
ระดับความเผ็ดได้ถึง 5 ระดับ ตั้งแต่เผ็ดน้อยไปจนถึงเผ็ดมาก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน นอกจากนี้ยังมี
ท็อปปิ้งให้เลือกผสมผสานได้ตามความชอบอย่างไม่มีจำกัด
โดยลูกค้าสามารถเลือกสรร
ข้าวแกงกะหรี่จานโปรดในแบบฉบับเฉพาะตัว
ซึ่งเลือกได้ตั้งแต่ปริมาณข้าว ซอสแกงกะหรี่
ที่เลือกระดับความเผ็ดได้ถึง 5 ระดับ ตั้งแต่เผ็ดน้อย
ไปจนถึงเผ็ดมาก ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน
นอกจากนี้ยังมีท็อปปิ้งให้เลือกผสมผสาน
ได้ตามความชอบอย่างไม่มีจำกัด
จากความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของ “โคโค่ อิฉิบันยะ”
ตลอดจนความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน รวมถึงการใส่ใจในรายละเอียด
ช่วยสร้างวัฒนธรรมการรับประทานข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น รูปแบบใหม่ให้กับคนไทย
และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่นิยมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ
ตลอดจนความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน รวมถึงการ
ใส่ใจในรายละเอียด ช่วยสร้างวัฒนธรรมการ
รับประทานข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ให้กับคนไทย
และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่นิยม
การรับประทานอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ