หมายเหตุ:
 • สามารถสะสม Magic Point ได้สูงสุดไม่เกิน 20 Magic Points โดยระบบจะทำการตัด Magic Point เพื่อให้เป็นส่วนลดค่าอาหารโดยอัตโนมัติ ดังนี้ (ยอดทานน้อยกว่า 150 บาท ไม่ถูกตัด Magic Point)
  • ยอดทานตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 300 บาท ตัด 5 Magic Points โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นส่วนลด 150 บาท
  • ยอดทานตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 450 บาท ตัด 10 Magic Points โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นส่วนลด 300 บาท
  • ยอดทานตั้งแต่ 450 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 600 บาท ตัด 15 Magic Points โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นส่วนลด 450 บาท
  • ยอดทานตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป ตัด 20 Magic Points โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นส่วนลด 600 บาท
 • การสะสม Magic Point ระบบจะแยกจัดเก็บ Magic Point ของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ และโคโค่ อิฉิบันยะ ทั้งนี้ระบบจะไม่สามารถนำ Magic Point ที่เก็บบันทึกของแต่ละร้านมารวมกันเพื่อรับส่วนลดที่ร้านใดร้านหนึ่งได้

การสมัคร CoCo E-Member
การสมัคร CoCo E-Member เพียงทานครบ 300 บาท รับสิทธิ์สมัคร CoCo E-Member ค่าสมัคร CoCo E-Member ราคา 300 บาท

สิทธิ์ในการต่ออายุ
 • สมาชิกที่สะสม Magic Zero ได้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับการต่ออายุอีก 3 ปีโดยอัตโนมัตินับจากวันที่ปรับสถานะ
 • การรักษาสถานะต่อเนื่องสำหรับสมาชิกส่วนลด 10% เมื่อสะสม Magic Zero ได้มากกว่า 30,000 Magic Zero ภายใน 3 ปี เมื่อครบอายุระบบจะใช้ Magic Zero ของสมาชิกที่มีในบัตรเกินกว่า 30,000 Magic Zero ทั้งหมดเพื่อทำการต่ออายุสมาชิกและรักษาสถานะส่วนลด 10% ให้โดยอัตโนมัติ โดยจะเริ่มนับจากเดือนที่ครบกำหนดหมดอายุเดิมต่อไปอีก 3 ปี (Magic Zero เดิมจะถูกปรับให้เหลือ 0 เพื่อให้สมาชิกเริ่มสะสมใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • สมาชิกที่สะสม Magic Zero ไม่ครบตามเงื่อนไขภายใน 3 ปี นับจากเดือนที่สมัครหรือปรับสถานะส่วนลดสมาชิกและคะแนนสะสม Magic Zero จะหมดอายุอัตโนมัติ
 • เมื่อ CoCo E-Member หมดอายุ Magic Point ที่ได้รับจากการรับประทานที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ในระบบสมาชิกเดียวกัน จะหมดอายุตาม โดยอัตโนมัติเช่นกัน
 • CoCo E-Member เมื่อสมาชิกหมดอายุจะต้องทำการต่ออายุสมาชิก CoCo E-Member เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น Fuji E-Member ได้